Katalog CD

    Program slouží pro přehlednou evidenci MP3 souborů. Program umí prohledat CD, adresář s MP3 a nalezené soubory uloží do databáze. V databázi můžete dohledávat soubory, přes uživatelsky definované sestavy tisknout seznam na obaly CD. další užitečnou funkcí je hromadné přejmenování položek. Program umožňuje i export a import seznamu MP3 přes Microsoft Excel (soubor xls).

    Program je freeware. Můžete jej zdarma používat, ale nesmíte jej jakkoliv upravovat, nebo měnit bez souhlasu autora. Viz. licenční ujednání při instalaci programu.

    Důvod vzniku tohoto programu byl ten, že žádný z programů které jsem vyzkoušel, mi nedával to co jsem od něho očekával.

    Program byl vytvořen v legálním Borland Delphi 7 Enterprise, databáze je v XML.

    -verze 1.01.05
    Katalog má nyní možnost exportu a importu přes soubory XML. Byla přidána skvělá funkce, přes kterou si zvolené písničky můžete rovnou spustit v programu Winamp.

    Byly opraveny některé chyby, které znepřijemňovaly práci s programem. 

    -verze 1.01.08
    Katalog má nyní možnost stromového zobrazení. Byla opravena závažná chyba při spouštění programu.

NEW:
    -verze 1.01.09
    Byla opravena chyba, že program vyžadoval dll knihovnu aniž by byla dll knihovna využívána.

 

Klikněte pro zvětšení

Zde je Katalog CD    - verze 1.01.09
 
Download Katalog CD/MP3 1.01.09